திட்டக் குறிப்பு - சோலார் டிராக்கர்

5
7
8
6

● நிறுவப்பட்ட திறன்: 230KWp.
● தயாரிப்பு வகை: இரட்டை அச்சு டிராக்கர்.
● திட்ட தளம்: ஜப்பான்.
● கட்டுமான நேரம்: ஆகஸ்ட், 2017.
● கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ்: குறைந்தபட்சம் 1.0மீ.


இடுகை நேரம்: செப்-26-2021