திட்டக் குறிப்பு - சூரிய கூரை மவுண்ட்

pj11

ஜப்பானில் திட்டம்
● நிறுவப்பட்ட திறன்: 3.8 MWp
● தயாரிப்பு வகை: உலோக கூரை மவுண்ட்
● கட்டுமான நேரம்: 2017

pj12

வியட்நாமில் திட்டம்
● நிறுவப்பட்ட திறன்: 7.5MWp
● தயாரிப்பு வகை: உலோக கூரை மவுண்ட்
● கட்டுமான நேரம்: 2020


இடுகை நேரம்: டிசம்பர்-07-2021