திட்டக் குறிப்பு - சோலார் கிரவுண்ட் மவுண்ட்

pj2

மலேசியாவில் திட்டம்
● நிறுவப்பட்ட திறன்: 45MWp
● தயாரிப்பு வகை: நிலையான மவுண்ட்
● திட்டத் தளம்: கெடா, மலேசியா
● கட்டுமான நேரம்: 2020
● அடித்தளம்: திருகு பைல்
● EPC: CMEC

pj1

மலேசியாவில் திட்டம்
● நிறுவப்பட்ட திறன்: 6.164MWp
● தயாரிப்பு வகை: நிலையான சாய்வு ஏற்றம்
● கட்டுமான நேரம்: 2020
● EPC: SPIC


இடுகை நேரம்: டிசம்பர்-07-2021