மிதக்கும் திட்டக் குறிப்பு

xmjp42

ஹங்கேரியில் மிதக்கும் திட்டம்
● நிறுவப்பட்ட திறன்: 5MWp
● தயாரிப்பு வகை: மிதக்கும் மவுண்ட்
● கட்டுமான நேரம்: ஆகஸ்ட், 2017


இடுகை நேரம்: டிசம்பர்-10-2021