மிதக்கும் திட்டக் குறிப்பு

xmjp43

தாய்லாந்தில் மிதக்கும் திட்டம்
● நிறுவப்பட்ட திறன்: 8MWp
● தயாரிப்பு வகை: மிதக்கும் மவுண்ட்
● கட்டுமான நேரம்: ஜூலை, 2016


இடுகை நேரம்: டிசம்பர்-10-2021